Ủng Hộ Truyện Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị (Dịch) của tác giả Ngã Ý Như Đao

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
29,400
2
22,910
3
16,001
4
12,000
5
11,810
6
10,000
7
10,000
8
10,000
9
9,100
10
8,200
11
7,500
12
5,000
13
2,724
14
2,100
15
2,000
16
2,000
17
2,000
18
1,250
19
1,100
20
1,000