Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Luongo · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
70 Đánh Giá
Vừa Độ YY

trọng sinh cày level rồi đi báo thù, tình tiết khá logic, hợp lý

không não tàn HE (happy ending) trọng sinh đấu trí