Hình bìa

Trọng Sinh Tây Du Chi Vạn Giới Yêu Tôn

Tác giả Biết Ma Pháp Tiểu Trư
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 3,304,545
Convert 100%
Cập nhật
20 thích
3686 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Trọng Sinh Tây Du Chi Vạn Giới Yêu Tôn giới thiệu vắn tắt: www . uukanshu . Com Tôn Lý trọng sinh đến Tây Du Ký thế giới, cùng đại ca Tôn Ngộ Không cùng nhau từ Bổ Thiên Tiên Thạch trung dựng dục ra, vốn chỉ muốn dựa vào cố gắng của mình cải biến vận mệnh, cũng không ý vạch trần ra bao quát Phong Thần Chi Chiến ở bên trong liên tiếp bí ẩn, nguyên lai thánh nhân cũng không phải là chính là điểm kết thúc . . .

Tương Tự Truyện Trọng Sinh Tây Du Chi Vạn Giới Yêu Tôn