Những đánh giá cho truyện Trọng Sinh Làm Đạo Tặc (Dịch)
BạchNhượcViễnLyLy · Luyện Khí Tầng Một ·
0 Kim Phiếu
62 Đánh Giá
Thấp Mức YY

Truyện hay, cốt truyện có logic, tình tiếc khá hấp dẫn, thích hợp xem để giải trí.

Mr-Crazyboy · Luyện Khí Tầng Ba ·
0 Kim Phiếu
70 Đánh Giá
Thấp Mức YY

Hoàn thành sớm nhé adddd

MạcVôDanh · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Mức YY

Truyện hay, mọi người vào ủng hộ nhé!

không não tàn hài trọng sinh đấu trí