Hình bìa

Trọng Sinh Hoàn Khố Độc Bá Tùy Đường

Tác giả Yêu Tháng Bạch Hồ
Thể loại Quân Sự Trọng Sinh
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,245,782
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 18+
117 thích
34819 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Tùy đường hai thay mặt hoàng hậu bị ta cất giấu , không có sao đánh đánh lý đời dân muộn côn , cướp cướp thiên hạ đích mỹ nữ , sai sử sai sử tiểu đệ Lý Nguyên Phách , từ hoàn khố trung lột xác thiếu niên anh hùng , bị thay đổi lịch sử , không giống nhau đích tùy đường

   Lý Thế Dân : Tam đệ đừng khóc , ngươi muốn gì cùng nhị ca nói

   Lý Băng : nhị ca , ta muốn khi hoàng đế , ngươi nha liền đứng dựa bên đi !

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Trọng Sinh Hoàn Khố Độc Bá Tùy Đường