Hình bìa

Trọng Sinh Chi Thiên Vận Phù Sư

Tác giả Phượng Tê Đồng
Thể loại Đô Thị Nữ Hiệp Trùng Sinh
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,584,874
Chương dịch 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
2004 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Phù Đạo Tông Sư Trầm Lâm Tiên bởi vì Tâm Ma Kiếp quay về hiện đại, trở lại hết thảy thảm kịch còn không có phát sinh trước.

Vì bảo vệ người thân nhất, ngược đãi nam, báo đại thù, nàng nhặt lại Phù Thuật, con mắt sắc bén đoạn Âm Dương, diệu thủ hội Linh Phù.

Một bước chân đạp nát Thương Khung, cuối cùng trở thành Một Đời - Đại Phù Sư!

Tương Tự Truyện Trọng Sinh Chi Thiên Vận Phù Sư