Hình bìa

Trọng Sinh Chi Chinh Chiến Tam Quốc

Tác giả Phong Vân Loạn Vũ
Thể loại Võng Du
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,321,735
Convert 100%
Cập nhật
7 thích
1047 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Kiếp trước, Trương Phàm ở đỉnh cao té xuống thần đàn

Bây giờ, ông trời để hắn trở về quá khứ, mạnh mẽ chiến hữu từng cái từng cái từ số mệnh trung đi tới, từ đây bước lên chinh chiến con đường, giục ngựa giơ roi, tiếu ngạo thiên hạ!

Có được kinh nghiệm của kiếp trước, hắn ở trong game tùy ý ra thế nào hào hùng

Có được mạnh mẽ chiến hữu, hắn lại có hay không có thể đi tới đỉnh cao

Tam quốc danh tướng, player anh hào, xem ta từng cái chinh phục!

Tương Tự Truyện Trọng Sinh Chi Chinh Chiến Tam Quốc