Hình bìa

Trọng Sinh Chi 2006

Tác giả Vũ Khứ Dục Tục
Thể loại Đô Thị Xuyên Không
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 2,952,450
Convert 100%
Cập nhật
104 thích
11381 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Lục Hằng, một cái đến từ năm 2015 ô tô tiêu thụ chỗ làm việc tinh anh, trùng sinh trở lại 2006 năm đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học.

Đời trước, bởi vì hắn sa đọa, dẫn đến phụ thân qua đời, mẫu thân một đêm tóc trắng, tình yêu hôn nhân chẳng làm nên trò trống gì.

Một thế này Lục Hằng thề phải bắt được trước mắt, quật khởi tại không quan trọng ở giữa, không tiếp tục để phụ mẫu vì chính mình lo lắng, không tiếp tục để người khác xem thường mình, mà hết thảy tất cả liền từ thi đại học bắt đầu đi!

Đại bằng một ngày cùng phong khởi, lên như diều gặp gió chín vạn dặm!

Tương Tự Truyện Trọng Sinh Chi 2006