Hình bìa

Trong Nhà Dưỡng Cái Hồ Ly Tinh

Tác giả Đường Xuyên
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 2,789,773
Convert 100%
Cập nhật
338 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Quyển sách giảng thuật chính là một gã bình thường bình thường sinh viên cùng một gã đáng yêu đẹp đẽ tiểu hồ ly khoái hoạt song tu câu chuyện ~~~

==============================

Năm 2010, thỉnh xem nhân thú, khục khục, nhân yêu tình chưa xong...

Tương Tự Truyện Trong Nhà Dưỡng Cái Hồ Ly Tinh