Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ

Truyện có 27 chương.
1
Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ - Chương 1: Độc Của Dâm Xà 1
2
Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ - Chương 2: Độc Của Dâm Xà 2
3
Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ - Chương 3: Dâm Xà Chi Độc 3
4
Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ - Chương 4: Linh Vân Phái 1
5
Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ - Chương 5: Linh Vân Phái 2
6
Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ - Chương 6: Đại Sư Huynh Cùng Sư Phụ Ba Ba
7
Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ - Chương 7
8
Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ - Chương 8: Bướm Đốm Truyền Tin
9
Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ - Chương 9: Sư Phụ Cùng Nhị Sư Huynh Ác Liệt Ba Ba Ba
10
Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ - Chương 10: Nhị Sư Huynh Cùng Sư Phụ Sau Khi Ba Ba Ba
11
Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ - Chương 11: Sư Phụ Bị Đại Sư Huynh Chơi Đùa Ra Sữa
12
Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ - Chương 12
13
Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ - Chương 13: Tân Ma Chủ
14
Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ - Chương 14: Quá Ẩm Ướt Cùng Hình Thú Của Tiểu Độ Đệ Ba Ba Ba
15
Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ - Chương 15: Trấn Khuê Sơn
16
Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ - Chương 16: Đại Sư Huynh Bị Thương
17
Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ - Chương 17: Đột Nhiên Bị Nhị Đồ Đệ Xuất Hiện Kéo Vào Trong Hẻm Ba Ba Ba
18
Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ - Chương 18: Đột Nhiên Bị Nhị Đồ Đệ Xuất Hiện Kéo Vào Trong Hẻm Ba Ba Ba (hạ)
19
Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ - Chương 19: Đại Sư Huynh Sau Khi Tỉnh Lại
20
Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ - Chương 20: Đại Sư Huynh Và Tiểu Sư Đệ Cùng Nhau Ba Ba Ba
21
Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ - Chương 21: Chuyện Cũ
22
Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ - Chương 22: Yêu Thú Ăn Thịt Người
23
Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ - Chương 23: Lần Theo Yêu Thú
24
Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ - Chương 24: Hung Thú Cùng Kì
25
Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ - Chương 25: Đếm Ngược 1 (trận Chiến Cuối Cùng Thượng)
26
Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ - Chương 26: Đếm Ngược 2 (trận Chiến Cuối Cùng Hạ)
27
Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ - Chương 27: Kết Thúc
Chọn khoảng: 1 - 27