Những đánh giá cho truyện Trò Trơi Kinh Hoàng (dịch)
2772haishhh · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Mức YY

Rất đáng đọc nha mn

không não tàn
vietanh2762 · Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
87 Đánh Giá
Vừa Mức YY

Rất hay . rất đáng đọc

tình tiết logic