Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

18

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Trò Trơi Kinh Hoàng (dịch)

2772haishhh · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Rất đáng đọc nha mn

không não tàn
vietanh2762 · Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
87 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Rất hay . rất đáng đọc

tình tiết logic