Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

5

Bình

421

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Trò Chơi Luân Hồi

Vân Vận

Nhân Vật Chính · Nữ

Tông chủ của Vân Lam Tông, thanh nhã thoát tục, vân đạm phong khinh.

Tiêu Lệ

Nhân Vật Chính · Nam

Thân phận đầu tiên sau khi luân hồi của nhân vật chính ở Đấu Khí đại lục, tính cách phong lưu háo...