Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

1

Bình

74

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Truyện có 60 chương.
1
Vương Tử lâm bệnh
2
Tai nạn giao thông
3
Xuyên qua thành vương tử
4
Lần đầu so chiêu
5
Di họa giang đông
6
Sông ngầm dậy sóng
7
Giấu trời vượt biển
8
Gặp Huy Quận công
9
Quốc Tử Giám
10
Kỳ thư
11
Trung thu đến
12
Được ban mãng bào
13
Bệnh tình của Trịnh Sâm
14
Ảnh vệ
15
Tĩnh đô vương băng hà 1
16
Tĩnh đô vương băng hà 2
17
Huyết chiến Tử Trầm Sơn (thượng)
18
Huyết chiến Tử Trầm Sơn (Hạ)
19
Bắt đầu cải cách toàn bộ (1)
20
Cải cách toàn bộ (2)
21
Tuần phủ An Quảng
22
Đại triều
23
An Quảng Tam Tộc.
24
Yến tiệc tẩy trần
25
Án mạng ở Hồ gia
26
Minh tranh ám đấu
27
Bốn người trúng độc
28
Lại có người chết
29
Mấu chốt vụ án
30
Máu nhuộm Yên Hưng
31
Chương 31
32
Chinh thu thuế khóa
33
Bàn việc bên hồ Tả Vọng
34
Học tập người xưa
35
Thương Mại Quốc Tế
36
Thực thi luật pháp (1)
37
Thực Thi Luật Pháp 2
38
Kỳ Thi Quốc Gia
39
Giám mục Jean Davoust
40
Bình tính thuế
41
Hào Môn Nổi Loạn
42
Một mẻ bắt gọn
43
Trấn áp tuyệt đối
44
Sầm Trì Long
45
Quân đội thành Tư Lăng
46
Thắng trận
47
Thành Công biến pháp
48
Hải Vân Quan
49
Trận Chiến Thành Hải Vân
50
Trận chiến thành Hải Vân (2)
51
Trận Chiến thành Hải Vân (3)
52
Chết không hối tiếc
53
Đánh thành Sùng Tả
54
Súng trường và tàu buồm.
55
Kim Bất Hoán
56
Tập kích bất ngờ.
57
Vứt bỏ Giang Châu
58
Nam Chinh Bắc Chiến
59
Luận công ban thưởng
60
Dẫn hổ vào nhà
Chọn khoảng: 1 - 60