Hình bìa

Thiết Huyết Cường Quốc

Tác giả Lưu Lệ Đích Ngư
Thể loại Lịch Sử Quân Sự Trùng Sinh
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,626,329
Convert 100%
Cập nhật
965 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Thanh Triều những năm cuối, Viên Thế Khải xưng đế! Viên Thế Khải sau khi chết, bên trong có quân phiệt hỗn chiến, dân chúng lầm than; ngoài có cường quốc khi dễ, dân tộc nguy vong!

Quân sử say mê công việc Ngô Hạo Hiên trọng sinh vì phụng sự cự đầu, Đốc Quân Ngô Hưng Quyền con . Đặt chân Đông Bắc, phát triển công thương, chỉnh hợp phụng sự, thống nhất toàn quốc, dẫn dắt Hoa Hẹ, đánh bại kẻ thù bên ngoài, cạnh tranh Bá Thế giới! Dùng thiết cùng huyết đúc thành một cái tiệm tân Hoa Hẹ! 19/6 đăng chương

Tương Tự Truyện Thiết Huyết Cường Quốc