Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Trăng Trong Lồng

Selina · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
73 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện khá hay thú vị nhưng đề nghị các hạ đừng spoil, nó gây phiền phức cho người không muốn biết trước tình tiết truyện