Hình bìa

Trận Khống Càn Khôn

Tác giả Đỗ Tiểu Hỉ
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,837,447
Convert 100%
Cập nhật
1051 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Nhất niệm thông vạn trận, vạn trận khống càn khôn.

Tần tộc thiếu niên bị người độc hại, lại ngoài ý muốn thu hoạch được thần bí trái tim.

Ngươi thiên phú tốt? Nhìn ta Tụ Linh Trận.

Tốc độ ngươi nhanh? Nhìn ta không gian thuấn di.

Ngươi phòng ngự cao? Tần phong sờ lên cái cằm, đến cùng là dùng phòng trận tiếp tục so phòng ngự đâu, vẫn là dùng sát trận trực tiếp diệt cái này trang bức hàng.

Tần phong cảm giác thật khó khăn.

Tương Tự Truyện Trận Khống Càn Khôn