Hình bìa

Trảm Long(Võng Du)

Tác giả Thất Lạc Diệp
Thể loại Võng Du
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 3,594,836
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 16+
22 thích
35778 đọc
3 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Hắn muốn thay đổi như chong chóng, trở tay làm mưa!

Hắn muốn phá vỡ mệnh cách, thay đổi Càn Khôn!

Hắn muốn giết hết phụ hắn chi nhân, tàn sát hết dối trá thế hệ!

Hắn muốn hôm nay, lại che không được mắt của ta!

Hắn muốn cái này đấy, lại vùi bất trụ lòng ta!

Hắn muốn hôm nay bên trên Chư Thần, tan thành mây khói!

...

Hắn muốn 500 khối tiền, trước giao tiền thuê nhà! !

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Trảm Long(Võng Du)