Hình bìa

Trạch Nam Quật Khởi

Tác giả Hồ Sơn Tiểu Nông
Thể loại Đô Thị Dị Năng
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,096,950
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
100 1 phiếu
Thấp độ YY
48 thích
368 đọc
2 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Vô sở sự sự ẩn cư trạch nam, lại bị đột nhiên xuất hiện năng lực buộc đi ra khỏi cửa phòng

P/s : Lại có hố /ngai mời mọi người cùng nhảy

Tương Tự Truyện Trạch Nam Quật Khởi