Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Tốt Nhất Ngu Nhạc Thời Đại

Truyện có 1049 chương.
1
Phá Gia Chi Tử
2
Dung Tư Kế Hoạch (cầu Thu Gom)
3
Tài Chính Khởi Động (phiếu Đề Cử)
4
Ả Rập Cứu Vớt Lão Mỹ
5
Làm Hư Tiểu Thí Hài
6
Vừa Ra Trò Hay
7
Chơi Quá Độ
8
Kéo Đầu Tư (cầu Thu Gom)
9
Cùng Chung Mối Thù
10
Nóng Lòng Cầu Tên (cầu Thu Gom)
11
Tiền Vật Này
12
Mỹ Hảo Tương Lai
13
Đi Lên Quỹ Đạo (cầu Thu Gom! Cầu Đề Cử! )
14
Lập Nghiệp Gian Nan Trăm Bận Rộn
15
Rất Chán Ghét
16
Netflix
17
Cạy Góc Tường (cầu Phiếu Đề Cử! Cầu Thu Gom)
18
Rất Biết Tính Kế
19
Năng Lực Không Đủ
20
Phản Bạo Lực
21
Tử Thần Khiến Ngươi Ba Giờ Chết
22
Cố Chấp Cuồng Gặp Phải Coi Tiền Như Rác
23
Bạn Cũ
24
Tóc Vàng Nữ Diễn Viên
25
Amanda
26
Ta Rõ Ràng
27
Lạnh Cùng Nóng
28
Đè Thấp Thù Lao Phim
29
Xứng Đáng Trời Đất Chứng Giám
30
Nhà Sản Xuất
31
Lễ Vật
32
Chế Tác Hậu Kỳ Chức Vị
33
Biên Tập Sư
34
Kỹ Thuật Trạch
35
Nhức Eo Đau Lưng Chân Rút Gân
36
Phát Hành
37
Rộng Rãi Giăng Lưới
38
Lions Gate
39
Chủ Động Điểm
40
Đặc Thù Kế Hoạch
41
Phương Thức Liên Lạc (cầu Phiếu Đề Cử)
42
Tư Thế Chính Xác
43
Muốn Nam Nhân Tìm Tội Nhận
44
Hội Xem Phim
45
Mỗi Người Có Quan Cảm (cầu Phiếu Đề Cử)
46
Hẳn Là Có Nhận Chúng Quần Thể
47
Rất Khó Chơi (cầu Phiếu Đề Cử)
48
Tất Cả Đều Đen (cầu Đề Cử)
49
Chiếu Phim Đêm Trước
50
Không Cứu
51
Thành Công Tư Vị
52
Phòng Bán Vé Á Quân (cầu Đề Cử)
53
Mới Dung Tư Kế Hoạch
54
Đột Kích Ngược
55
Phá Gia Chi Tử Vươn Mình
56
Hải Ngoại Bản Quyền
57
Lợi Nhuận A Lợi Nhuận (cầu Phiếu Đề Cử)
58
Thương Mại Tín Dự (cầu Phiếu Đề Cử)
59
Embassy Studios
60
Hối Hận (cầu Phiếu Đề Cử)
61
Nước Pháp Đạo Diễn
62
Đoạt Thịt Cá Mập
63
Ronan Là Người Tốt
64
Cục Diện Còn Không Vỡ
65
Để Sa Hải Không Đường Có Thể Đi
66
Rắp Tâm Bất Lương (cầu Phiếu Đề Cử)
67
Của Cải Khổng Lồ Ở Tay
68
Vì Hữu Nghị (cầu Phiếu Đề Cử)
69
Hợp Pháp Hoạt Động
70
Thiêu Thân Lao Đầu Vào Lửa (cầu Phiếu Đề Cử)
71
Mục Đích Đạt Thành (cầu Phiếu Đề Cử)
72
Thu Mua Mở Đầu (cầu Phiếu Đề Cử)
73
Tiếp Việc Tư
74
Kiên Định Quyết Tâm (cầu Phiếu Đề Cử)
75
Thuyết Tương Đối
76
Thân Thiết (cầu Phiếu Đề Cử)
77
Gốc Gác (cầu Phiếu Đề Cử)
78
Không Phải Người Ngoài Nghề (cầu Phiếu Đề Cử)
79
Bảo Hiểm (cầu Đề Cử)
80
Không Muốn Người Mới (cầu Phiếu Đề Cử)
81
Anh Quốc Đạo Diễn
82
Viên Đạn Vậy Tiết Tấu (cầu Phiếu Đề Cử)
83
Không Thu Hoạch Được Gì (cầu Phiếu Đề Cử)
84
Làm Ẩu (cầu Phiếu Đề Cử)
85
Có Điều Kiện (cầu Phiếu Đề Cử)
86
Thành Ý Tràn Đầy (cầu Phiếu Đề Cử)
87
Tổng Có Biện Pháp
88
Nghề Cũ (cầu Phiếu Đề Cử)
89
Đầu Cơ Trục Lợi (cầu Phiếu Đề Cử)
90
Sô Pha Đỏ Ư (cầu Phiếu Đề Cử)
91
Bản Quyền Chuyển Nhượng (cầu Phiếu Đề Cử)
92
Ưu Tiên Quyền Mua (cầu Phiếu Đề Cử)
93
Thương Mại Hoạt Động
94
Dê Béo (cầu Phiếu Đề Cử)
95
Lâu Dài Quy Hoạch
96
Ép Khô Giá Trị (cầu Phiếu Đề Cử)
97
Nguồn Virus (cầu Phiếu Đề Cử)
98
Mạng Người Quan Trọng (cầu Phiếu Đề Cử)
99
Hoàn Toàn Khả Thi
100
Phim Âm Bản Cùng Vay (cầu Phiếu Đề Cử)