Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

18

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Tòng Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn

DâmUyThiênHạ · Hóa Thần Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện Max hài, Main thông minh, bá nhưng bựa và thích chơi khăm và troll kẻ khác. Bà Sư phụ Main cũng le vồ ko kém