Hình bìa

Tôn Ngộ Không Đại Náo Dị Giới

Tác giả Phán Vương
Thể loại Dị Giới
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,058,796
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
1 thích
5513 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Tây Du Ký ở bên trong, ngươi phải chăng cảm thấy Tôn Ngộ Không thực lực trước sau tương phản rất lớn?

Đây là bởi vì, đi về phía tây lấy kinh chỉ là Như Lai một cái âm mưu, chính thức Tôn Ngộ Không bị khu trục đã đến Dị Giới

Trùng sinh vì nhân loại, hết thảy Tòng Linh Khai Thủy, không sợ hãi bưu hãn bản sắc lại thủy chung không thay đổi, cuối cùng nhất trở lại Hoa Quả Sơn, lại tụ họp bầy yêu, dốc sức chiến đấu Phật đạo, quyết đấu Như Lai Phật Tổ!

Tương Tự Truyện Tôn Ngộ Không Đại Náo Dị Giới