Hình bìa

Tôi Và Pokemon Của Tôi

Tác giả Tu Thư Tự ý
Thể loại Huyền Ảo Xuyên Không Đồng Nhân
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 515,251
Convert 100%
Cập nhật
314 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Pokemon thế giới, Kanazumi liên minh.

Chân thật thế giới, vĩnh viễn không có khả năng giống như hoạt hình trong miêu tả tốt đẹp như vậy.

Ngươi muốn qua người bình thường sinh hoạt? Có thể!

Ngươi muốn bắt lại Ever Grande xuất sắc, đánh bại Tứ Thiên Vương, đánh đập quán quân, sau đó qua người bình thường sinh hoạt? Nằm mơ!

... Bất luận ngươi là đã đạt thành cái mục tiêu này, còn là chưa kịp cái mục tiêu này mà nỗ lực.

Hết thảy theo Kanazumi liên minh xuất phát...

Tương Tự Truyện Tôi Và Pokemon Của Tôi