Hình bìa

Tối Sơ Ma Quỷ

Tác giả Tà Chiếu Tương Nghênh
Thể loại Kỳ Huyễn
Trạng thái Dropped
Số Chữ 307,736
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 15+
38 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Ta từ phương xa mà đến, thức tỉnh tại mê mang cùng nhỏ hẹp chi địa. Ta không là ác ma, cũng không bị thuộc về vong linh, như vậy, ta hẳn là ai đây? Ta gọi Mephisto, ta là địa ngục chi chủ, ta là tối sơ ma quỷ. Đương địa ngục tại tinh giới thành lập lên, chư thần đều đem ngã xuống vu quy khư chi địa.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Tối Sơ Ma Quỷ