Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

57

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Tôi Đã Yêu Em Thật Rồi!

kutatasoa · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Đam mỹ đây mọi người vô ủng hộ đi .

Lâu lâu thấy Đam mỹ lên cho 100 nhưng phải trên trúc cơ mới được nên cho 90 vậy , mong m.n học hỏi nhiều hơn

HànBăng · Hóa Thần Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay cho các cậu đam mỹ

tình tiết logic