Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Bộ Sưu Tập

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

14

Bình

236

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống (Dịch) của tác giả Thái Thượng Bố Y

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
70,000
2
43,733
3
33,333
4
12,000
5
8,400
6
7,000
7
6,000
8
5,000
9
5,000
10
5,000
11
2,200
12
2,000
13
1,000
14
1,000
15
400
16
400
17
200
20
200