Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

30

Bình

495

Vấn Đề

1

Thêm

Ủng Hộ Truyện Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống (Dịch) của tác giả Thái Thượng Bố Y

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
70,000
2
50,000
3
43,733
4
33,333
5
12,000
6
8,400
7
7,000
8
6,000
9
5,000
10
5,000
11
5,000
12
5,000
13
2,200
14
2,000
15
1,000
16
1,000
17
400
18
400
19
400
20
200