Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

55

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị (Dịch - VIP)

anh1st · Luyện Khí Tầng Tám ·
9 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay! Mong ra chap sớm cho ae đỡ mong

nhiều vợ hài trọng sinh dị năng
tramcuong · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
20 Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện có chút yếu tố chống phá tôn giáo ở nhưng chương 2 trăm mấy . cần cẩn trọng khi đọc

BiroPA · Luyện Khí Tầng Một ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

nd truyện khá ok tui uh