Hình bìa

Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống

Tác giả Đại Hải Thật Nhiều Nước
Thể loại Huyền Huyễn
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 5,246,118
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 12+
Cảm Xúc Người Đọc
12
7
2
1
1
72 2 phiếu
Cao độ YY
2773 thích
280321 đọc
21 bài
C
Giới Thiệu Truyện

Ngươi gặp giết gà bạo Xuất Thần cấp huyết mạch chưa?

Người gặp giết Cáp Mô bạo xuất thần phẩm vũ kỹ chưa?

Người gặp toàn bộ thế giới Nữ Nhân là một mình hắn Nam Nhân điên cuồng chưa?

Vai khiêng Đồ Long Đao,tay cầm Chư Thần Kiếm , ca liền hỏi một câu: "Tiên sư nó, còn có ai"?

Trạch nam Long Phi mang theo một khoản cuồng bạo hệ thống xuyên qua mà đến, giết quái thăng cấp, giết người cũng thăng cấp, nghiền ép tam giới, đánh bạo hết thảy không phục người!!!

Thiên Vũ đại lục Cảnh Giới chia làm Chiến Sĩ, Chiến Sư, Chiến Linh, Chiến Vương, Chiến Tôn, Chiến Tông, Chiến Hoàng, Chiến Thần, Chiến Đế, mỗi cái Cảnh Giới chia làm vừa đến Cửu Cấp.

Tương Tự Truyện Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống