Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

14

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Tối Cường Rút Thưởng Hệ Thống

memmới · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
91 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay mỗi tội main đi nhiều vi diện quá

không yy không não tàn nhiều vợ
Truyện tương tự đề xuất bởi memmới
MinhThien · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
20 Đánh Giá
Vừa Độ YY

TRUYỆN BỢ ĐÍT NVC CÁC MAP.