Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

48

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống ( Dịch )

LãoTổ · Luyện Khí Tầng Ba ·
0 Kim Phiếu
60 Đánh Giá
Thấp Độ YY
  • cố gắng dịch nhanh lên nào
mikisama · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
85 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay tình tiec hap dan lôi cuối thich hop zoi ai thich doc hệ thống

không não tàn xuyên không tu luyện từng bước tình tiết logic
Nhân°Gian°Chí°Tôn · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
89 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Tự đề cử !!!!!!!!

không yy không não tàn