Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

72

Vấn Đề

Thêm

Truyện Chưa Công Bố

Đề cử / Đánh giá truyện Tối Cường Chưởng Môn Hối Đoái Hệ Thống (dịch)

songthanhsang · Nguyên Anh Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
94 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Cho cái đề cử ủng hộ Công pháp mới nhé ...Ra đều tay một vài hôm ta ge ủng hộ nhiu hơn .

0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyện main không quá yy, nói chung hay hay không thì xem là biết nè!!

xuyên không