Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Thần Côn Hạ Sơn Ký (Dịch Full)

0 Kim Phiếu
86 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay, dịch tốt, nội dung mới mẻ. Nên đọc

thanhbinh2012198 · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hứa hẹn nhiều mong đợi nha

không não tàn trọng sinh xuyên không viễn tưởng