Ủng Hộ Truyện Tôi Có Một Căn Phòng Khủng Bố của tác giả Ngã Hội Tu Không Điều

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
35,000
2
25,000
3
22,345
4
18,888
5
2,000
6
2,000
7
1,724
8
1,500
9
1,000
10
888
11
500
13
497
14
200
15
200
16
200
17
150
18
100
19
21
20
2