Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

16

Bình

639

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Tôi Có Một Căn Phòng Khủng Bố của tác giả Ngã Hội Tu Không Điều

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
35,000
2
25,000
3
22,345
4
18,888
5
5,000
6
2,000
7
2,000
8
1,724
9
1,500
10
1,000
11
1,000
12
888
13
500
15
497
16
310
17
200
18
200
19
200
20
200