Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

25

Bình

830

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Tôi Có Một Căn Phòng Khủng Bố (Bản Dịch) của tác giả Ngã Hội Tu Không Điều

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
40,000
2
25,000
3
22,345
4
18,888
5
6,000
6
5,000
7
2,000
8
2,000
9
1,724
10
1,700
11
1,515
12
1,500
13
1,000
14
1,000
15
888
16
500
17
500
19
497
20
200