Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

39

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Tôi Có Điện Thoại Kết Nối Vạn Giới (TroeChouTim Dịch)

0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện hay quá, nội dung rất mới mẻ, tôi uh tác giả

BiroPA · Phàm Nhân ·
0 Kim Phiếu
86 Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyen hay thu zi điên thoai thần hahaa