Hình bìa

Toàn Năng Siêu Cấp Anh Hùng

Tác giả Mộc Ngư
Thể loại Đô Thị
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,681,327
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
58 thích
20041 đọc
2 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Biến thân siêu cấp anh hùng, kim cương bất hoại thân hoành hành đô thị! Một cái đến từ 28 thế kỷ mới nhất anh hùng hệ thống cùng bình thường Lê Phàm hợp nhất, từ nay một tên toàn năng siêu cấp anh hùng ra đời! Âm nhạc, thơ từ, đánh lộn, dương cầm, đua xe vân vân, mọi thứ tinh thông! “Một tên siêu phàm anh hùng vốn là có cao quý danh tiếng cùng phú khả địch quốc tài phú!” Hệ thống như thế nói. Bất kỳ thời đại đều cần anh hùng tồn tại!

Tương Tự Truyện Toàn Năng Siêu Cấp Anh Hùng