Hình bìa

Toàn Năng Du Hí Thiết Kế Sư

Tác giả Thanh Sam Thủ Túy
Thể loại Đô Thị
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 426,138
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2017
Độ tuổi 15+
1 đọc
C
Giới Thiệu Truyện

Trò chơi nhà thiết kế Trần Mạch xuyên qua đến giờ sai lệch khoa học kỹ thuật cây thế giới song song, dùng một cái lại một cái Thần cấp trò chơi phá vỡ trò chơi vòng cố sự. "Liền lấy thời đại này trò chơi thiết kế lý niệm mà nói, không đem toàn bộ trò chơi ngành nghề treo lên đánh vậy ta thật sự là uổng thụ hàng nội địa miễn phí trò chơi tẩy lễ." —— Trần Mạch.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Toàn Năng Du Hí Thiết Kế Sư