Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

7

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Toàn Năng Chúa Tể Hệ Thống (Full)

duy2632001 · Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

khá hay. cố phát triển

KiếmĐạoĐộcTôn · Luyện Khí Tầng Ba ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Phân cấp cảnh giới chính: (UPDATE)

☯ Thần giới:

➳ Hạ vị thần: Siêu phàm cảnh (sơ kỳ), Nhập thần cảnh (trung kỳ), Quy nguyên cảnh (hậu kỳ).

➳Trung vị thần: Pháp tướng cảnh (sơ kỳ), Thiên tượng cảnh (trung kỳ), Thông huyền cảnh (hậu kỳ)

➳Thượng vị thần: Chuyển luân cảnh (sơ kỳ), Niết Bàn cảnh (trung kỳ), Độ kiếp cảnh (hậu kỳ)

➳Chân thần: Hư thần cảnh (sơ kỳ), Sinh Tử huyền cảnh (trung kỳ), Luân hồi cảnh (hậu kỳ)

➳Chủ thần: Tạo hình cảnh, Tạo ý cảnh, Tạo Hóa cảnh

Còn tiếp.... ☯ Tiên giới: Địa tiên, Thiên tiên, Chân tiên, Huyền tiên, Kim tiên, Thái Ất chân tiên, Thái Ất huyền tiên, Thái Ất kim tiên, Đại Là chân tiên, Đại La huyền tiên, Đại La kim tiên,....

✪ Phân cấp binh khí (sơ sơ ): Pháp khí, bảo khí, linh khí, linh bảo, hậu thiên linh bảo, hậu thiên chí bảo, tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo,.......

✪ Một số thần thông pháp thuật: Thiên Ma Biến, Địa Ngục Môn, Thôn Thiên Thuật, Phiên Giang Đảo Hải, Nghịch chuyền thời không, Điên Đảo Âm Dương, Tiên sơn Đào nguyên ....

✪ Tên một số binh khí: Diệt Thần kích, Nhiếp tâm linh, Luyện hồn tháp, Tử linh phiên, Tuyệt vọng đao, Thiên ma cầm, Phục long đỉnh, Luân hồi châu, Hợp hoan ấn,....