Hình bìa

Toàn Chức Thiên Vương

Tác giả Chí Thiên Đạo
Thể loại Đô Thị Dị Năng
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,126,942
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
9 thích
547 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Một cái bình thường thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được một cái thần kỳ chiếc nhẫn, tại là sinh hoạt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất!

Tương Tự Truyện Toàn Chức Thiên Vương