Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

5

Bình

86

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Toàn Chức Pháp Sư

Mạc Phàm

Nhân Vật Phụ · Nam

Nhân vật chính của truyện tính cách cực vô sỉ,tham lam hơi háo sắc.

Mạc Phàm

Nhân Vật Phụ · Nam

Nhân vật chính của truyện tính cách cực vô sỉ,tham lam hơi háo sắc.