Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

4

Bình

127

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Toàn Chức Pháp Sư (Dịch)

killerhp12 · Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
96 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay lắm, mong nhóm đẩy nhanh tiến độ

traxanhboduonggiare · Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay. Cần ra nhanh hơn nữa rồi mua 1 lượt đọc luôn.

thanh_17 · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

mong chuyện này mãi mong ad ra nhanh

xuyên không giả heo ăn thịt hổ tu luyện từng bước
Longcopbeo · Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Hay lam! Mong doi đã lâu.