Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Tình Yêu Vườn Trường Của Tô Kim Lâm

Chúa_Tể_Ăn_Tạp · Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay nội dung súc tích dễ đọc,rất đáng đọc