Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

9

Bình

36

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương Tinh Thần Biến

Truyện có 680 chương.
1
Tần Vũ
2
Quyết Tâm
3
Dạ Đàm
4
Phụ Tử
5
Tu Luyện Công Pháp Bí Tàng
6
Duy Nhất Đích Tuyển Trạch
7
Trạch Sư
8
Triệu Vân Hưng
9
Tinh Túy
10
Cực Hạn Huấn Luyện (1)
11
Cực Hạn Huấn Luyện (2)
12
Thự Quang (1)
13
Thự Quang (2)
14
Cực Tốc Thuế Biến (1)
15
Cực Tốc Thuế Biến (2)
16
Cực Tốc Thuế Biến (3)
17
Ngư Trường Kiếm
18
Nhất Nộ Sát Nhân (1)
19
Nhất Nộ Sát Nhân (2)
20
Sinh Tử (1)
21
Sinh Tử (2)
22
Sinh Tử (3)
23
Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (1)
24
Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (2)
25
Bí Mật (1)
26
Bí Mật (2)
27
Lưu Tinh Lệ (1)
28
Lưu Tinh Lệ (2)
29
Nhất Phi Trùng Thiên (1)
30
Nhất Phi Trùng Thiên (2)
31
Thạch Trung Thạch (1)
32
Thạch Trung Thạch (2)
33
Luyện Khí Tông Sư (1)
34
Luyện Khí Tông Sư (2)
35
Luyện Khí Tông Sư (3)
36
Tu Chân Giới (1)
37
Tu Chân Giới (2)
38
Tu Chân Giới (3)
39
Tam Pho Đồ
40
Mưu Toán (1)
41
Mưu Toán (2)
42
Linh Khí Thành (1)
43
Linh Khí Thành (2)
44
Kim Bài Nhiệm Vụ (1)
45
Kim Bài Nhiệm Vụ (2)
46
Lưu Tinh Chi Danh
47
Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (1)
48
Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (2)
49
Tình Thiên Phích Lịch (1)
50
Tình Thiên Phích Lịch (2)
51
Tình Thiên Phích Lịch (3)
52
Bồi Táng (1)
53
Bồi Táng (2)
54
Độc Tự Nhất Nhân (1)
55
Độc Tự Nhất Nhân (2)
56
Bạo Phát (1)
57
Bạo Phát (2)
58
Bạo Phát (3)
59
Tình Cảm
60
Liễu Ám Hoa Minh (1)
61
Liễu Ám Hoa Minh (2)
62
Nguy Cơ (1)
63
Nguy Cơ (2)
64
Thanh Sơn Liên Mạch (1)
65
Thanh Sơn Liên Mạch (2)
66
Độ Kiếp Chi Chiến (1)
67
Độ Kiếp Chi Chiến (2)
68
Độ Kiếp Chi Chiến (3)
69
Thân Tử (1)
70
Thân Tử (2)
71
Tinh Thần Biến
72
Tiền đề thiên kiếp
73
Huyết chiến thiên kiếp
74
Linh thức truyền âm
75
Lôi điện chi lực
76
Tinh Thần Chân Hỏa
77
Quy đồ
78
Kim Diễm ưng
79
Tồi khô lạp hủ
80
Hình thế đẩu chuyển
81
Lão tổ tông xuất mã
82
Luyện hoá Kim Đan
83
Huyết chiến
84
Tinh thần lĩnh vực.
85
Canh tân thời gian.
86
Sinh tử nhất tuyến (Sinh tử mong manh)
87
Canh tân thời gian - Thời thế thay đổi
88
Gia nhân đoàn tụ
89
Quyết định
90
Tiêu thất
91
Nguyệt Viên Dạ, Ô Giang Thượng
92
Ngũ Đức Chi Tử
93
Chiến Vu Ô Giang Chi Thượng
94
Lưu tinh phá không, song nguyệt cao huyền
95
Lưu tinh phá không, song nguyệt cao huyền (2)
96
Mạt lộ
97
Tân đích chinh trình
98
Phiêu lưu
99
Hải để yêu thú thế giới
100
Tử Vong Nguy Ky