Hình bìa

Pokemon thế kỷ: GO

Tinh Linh Thế Kỷ: GO

Tác giả Tô Dong
Thể loại Võng Du
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,432,349
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 7+
Cảm Xúc Người Đọc
1
102 thích
7166 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

( Tinh Linh thế kỷ: GO ), một khoản trên địa cầu bắt giữ Pokemon game!

Một cái xấu bụng nhân vật chính đang không có ( Pokemon ) thế giới song song bên trong không ngừng thông minh nghiền ép cố sự.

"Xin hỏi Lăng Hoàng quán quân, ngươi là thế nào đối xử ( Tinh Linh thế kỷ: GO ) ?"

"Một cái tri thức thay đổi vận mệnh, bạo lực thay đổi thế giới game."

Từ chọn mới bắt đầu Tinh Linh bắt đầu, liền đem player bỏ lại đằng sau! Một bước trước tiên từng bước trước tiên, mục tiêu nhắm thẳng vào áo vận!

Hoàn du thế giới lữ trình, đem xấu bụng tiến hành tới cùng!

Tương Tự Truyện Pokemon thế kỷ: GO