Hình bìa

Tĩnh Khang Tuyết

#TKT

Tác giả Ngự Viêm
Thể loại Lịch Sử Quân Sự
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 926,891
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
Cảm Xúc Người Đọc
1
192 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Cõi đời này xưa nay sẽ không có trời sinh anh hùng, ai cũng không phải từ sinh ra một khắc đó bắt đầu liền nhất định phải làm anh hùng. Thời thế tạo anh hùng, thế nhưng tại một số dưới tình huống, cái này chữ "Tạo", chưa chắc không có bức bách hàm nghĩa ở trong đó. Chí ít Nhạc Phiên từ không nghĩ tới việc muốn làm một cái anh hùng. Thời ư? Mệnh ư? Anh hùng? Kiêu hùng? Tại trong đại thời đại, không có ai có thể không đếm xỉa tới. Đây là một cái chỉ biết trốn tránh sống sót thăng đấu tiểu dân đến đỉnh thiên lập địa thiết huyết nam nhi trưởng thành sử.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Tĩnh Khang Tuyết