Hình bìa

Tinh Hà Thánh Đế

Tác giả Ngư Huyễn Tưởng Ngư
Thể loại Huyền Huyễn Tiên Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,917,045
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 18+
82 thích
15369 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Huyền huyễn đại thế giới, giá thị nhất cá sung mãn truyện kỳ sắc thải đích thế giới. Tại na viễn cổ đích thì kỳ đương thì thiên địa chi gian tối cường giả"Thánh đế" tằng kinh lưu hạ liễu nhất cá truyện thuyết.

Dã chính thị nhân vi giá cá truyện thuyết, thiên địa chi gian đích cường giả phân phân xuất thế.Vi liễu thưởng đoạt giá thất khỏa linh châu, chỉnh phiến đại địa hãm nhập liễu nhất tràng tư sát chi trung.

" Tinh Hà Thánh Đế " là Huyền huyễn Đại thế giới, một cái tràn ngập sắc thái truyền kỳ thần kỳ đại lục!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Tinh Hà Thánh Đế