Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Tín Ngưỡng Thần Quốc

Truyện có 373 chương.
1
Báo Mộng
2
Tế Tự
3
Bản Mệnh
4
Mệnh Cách
5
Cứu Rỗi
6
Âm Binh
7
Ma Lang
8
Thần Vực
9
Lá Cây
10
Cuối Cùng Tìm
11
Nhúng Tay
12
Cứu Vong
13
1 Quyền
14
Bám Thân
15
Mộng Cảnh
16
Tín Ngưỡng
17
Tín Đồ
18
Công Đức
19
Nghe Nói
20
Đồ Ăn
21
Nghi Thức
22
Oán Khí
23
Nghi Hoặc
24
Sa Đọa
25
Nở Hoa
26
Thần Tính
27
Căn Nguyên
28
Tự Nhiên Thần Cách
29
Khắc Lực Á
30
2 Cấp
31
Tái Ngộ
32
Tiến Lên
33
Khối Thịt
34
Trồng Cây
35
Vị Cách
36
Thương Đội
37
Thức Tỉnh
38
Du Lịch
39
Xung Đột
40
Chọn Mua
41
Màu Tím
42
Giặc Cướp
43
Dẫn Dắt
44
Vương Đình Tổ Thần
45
Lập Lời Thề
46
Chân Linh
47
Chuyển Thế
48
15 Năm Sau
49
Bắt Đầu
50
Chém Giết
51
Máu Tanh Lĩnh Vực
52
Ma Hóa
53
Triển Ép
54
Phá Thành
55
Phóng Hỏa
56
Lên Ngôi Làm Vương
57
Chỉnh Quân
58
Địa Đồ
59
Tập Kích
60
Vững Chắc
61
Sứ Giả
62
Đại Thế
63
Brooke
64
Xuất Binh
65
Tranh Vị
66
Va Chạm
67
Đi Ra
68
Dạ Tập
69
Tín Ngưỡng
70
Phá Vòng Vây
71
Tuyệt Vọng
72
Trùng Kích
73
Dần Cuối Cùng
74
Thần Chức
75
Hàng
76
Mặt Phía Bắc Thương Nghị
77
Thần Ân
78
Thần Uy
79
Trấn Áp
80
Ma Thú
81
Mộ Binh
82
Thiên Mệnh Giả
83
Nhận Lệnh
84
Mặt Nam
85
Tiềm Thế
86
Điều Động
87
Roa Bên Dưới Thành
88
Thức Tỉnh
89
Quét Sạch
90
Vô Đề
91
Căn Cơ
92
Tổ Thần Hài Cốt
93
Hấp Thụ
94
Động Binh
95
Trận Chiến Mở Màn
96
Lang Tổ Thần Zalmad
97
Mệnh Lệnh
98
Này Tiêu Tan So Sánh
99
Tới Gần
100
Quyết Chiến