Truyện Này Đã Bị Khóa
Hình bìa YY Dịch

Time To Heal

Tác giả Jblue_levianthan177
Thể loại Đam Mỹ
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 80,889
Chương dịch 100%
Cập nhật
Phụ trách Dịch gia
YY Dịch
Truyện VIP VIP
Cảm Xúc Người Đọc
2
2
2
1
1

Tương Tự Truyện Time To Heal