Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

248

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Âm.Nha.Đại.đế · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện rất khá, xúc tích và logic cuống hút, nhân vật chính thêm vợ đuê, nói chung rất đáng để tu luyện, tác cố lên đừng đứt gánh nha.

đấu trí giả heo ăn thịt hổ tu luyện từng bước tình tiết logic
KhanG.nhi · Hóa Thần Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện càng ngày càng tốt cố lên nào tác giả tâm huyết qá.

không não tàn giả heo ăn thịt hổ
Tiểungọc · Kết Đan Trung Kỳ ·
25 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay lắm nha. Hok đọc phí

nhiều vợ