Hình bìa

Tiều Thị Thủy Hử

Tác giả Tàng Kiếm Ông
Thể loại Lịch Sử Quân Sự Đồng Nhân
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,237,769
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
1 thích
3617 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

"Ta cũng đến nấu rượu luận anh hùng, trước tiên nói thần lực. Trên giang hồ, muốn nói thần lực, đệ nhất thuộc về nhổ lên dương liễu Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm, hai vai nếu như không có lực nghìn cân, sao có thể lay cây cối." "Đó là ngươi kiến thức nông cạn, chẳng phải nghe Tiểu Bá Vương lực nâng cửa thành Đông Kinh mấy nghìn cân, bốn lộ phản vương lúc này mới bình yên chạy ra Đông Kinh, sao là phàm nhân có thể so với." "Coi như Tiểu Bá Vương thần lực số một, nhưng muốn nói nghĩa khí, còn phải đề cập tới Vận Thành Tống Giang. Bình sinh trọng nghĩa khinh tài, chuyên giúp người giải quyết khó khăn, nhân xưng Cập Thời Vũ. Lúc hắn thành danh, Tiểu Bá Vương còn không có sinh ra đi, ha ha." "Không phải thế, Tống Giang đó là nghĩa nhỏ, sao so sánh được với Tiểu Bá Vương. Giang hồ bằng hữu không lời chê, còn bách tính Kinh Đông, ai không nhiễm hắn ân đức. Đây mới thực sự là vạn gia sinh phật, nghĩa bạc vân thiên. Đệ nhất vẫn là Tiểu Bá Vương đương nhân bất nhượng."

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Tiều Thị Thủy Hử