Hình bìa

Tiểu Thần Cấp Tu Luyện Hệ Thống

#TTCTLHT

Tác giả Tiểu Tri Liễu
Thể loại Huyền Huyễn Xuyên Không
Trạng thái Dropped
Số Chữ 82,361
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
683 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Trời đưa Đất đẩy làm sao mà, Tần Tề cùng Du Hí Hệ Thống cùng một chỗ xuyên việt qua dị giới.

Tại dị giới, mỗi người cô đọng Võ Hồn, mà Võ Hồn của Tần Tề dĩ nhiên là trong trò chơi mười cái nghịch thiên đại BOSS!

Tại dị giới, người khác tu luyện trăm cay nghìn đắng, mà Tần Tề lại chỉ muốn giết người đánh quái cầm kinh nghiệm!

Tại dị giới, Luyện Đan Sư là vạn người không được một Đại Thiên Tài, mà Tần Tề chỉ cần học tập một hạ sinh hoạt chức nghiệp, ừ, còn có Đoán Tạo Sư, Ngự Linh Sư, Trận Pháp Sư, Trù Sư...

Tương Tự Truyện Tiểu Thần Cấp Tu Luyện Hệ Thống